S.C. Media Service Zawada Publishing SRL

Str. Carol Davila nr. 21A, et. 5, ap. 32
050451 București, Sector 5

Telefon: 0724 456 114
Email: [email protected]

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13787/2008
Cod Unic de Înregistrare (CUI): RO24331192

Aloma Ciomîzgă-Mărgărit

Director de Marketing

Gabriela Ciripan

Director de Vânzări

Simona Ștefănică

Distribuție