S.C. Media Service Zawada Publishing SRL

Str. Carol Davila nr. 21A, et. 5, ap. 32
050451 București, Sector 5

Telefon: 0724 456 114
Email: editor@mszp.ro

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13787/2008
Cod Unic de Înregistrare (CUI): RO24331192

Aloma Ciomîzgă-Mărgărit

Director de Marketing
aloma.ciomizga@mszp.ro

Gabriela Ciripan

Director de Vânzări
gabriela.ciripan@mszp.ro

Simona Ștefănică

Distribuție
simona.stefanica@mszp.ro

Publicitate

publicitate@mszp.ro

Comenzi

comenzi@mszp.ro

Editorial

editor@mszp.ro