Articolul 1 – Organizatorul Campaniei:

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale „Mos Craciun exista!” (denumita in continuare „Campania”) este:
(i) MEDIA SERVICE ZAWADA PUBLISHING SRL, persoana juridica romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Str. Carol Davila nr. 21A, Ap. 32, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13787/2008, cod unic de inregistrare (CUI): RO24331192 (denumita in continuare, „Organizatorul”)
1.2. Campania promotionala se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi sa respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial” sau „Regulamentul).
1.3. Prin participarea la Campania „Mos Craciun exista!”, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Articolul 2 – Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei si consta intr-un concurs, organizat in perioada 1 decembrie  2017 – 17 decembrie 2017 – prin intermediul site-ului www.mszp.ro.
2.2. Premiile, perioada in care participantii se pot inscrie si mecanismul de participare pentru concurs sunt detaliate la Articolele 5 si 6 ale prezentului Regulament.

Articolul 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul de participare/desfaşurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, (i) in format electronic, pe site-ului www.mszp.ro, la sectiunea special dedicata pentru Regulament.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ, inclusiv pe pagina de Facebook ce apartine MEDIA SERVICE ZAWADA PUBLISHING S.R.L. (la adresa www.facebook.com/EdituraMSZP). Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul www.mszp.ro, ce apartine Organizatorului, la sectiunea special dedicata, cu cel putin 48 (patruzecisiopt) de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Articolul 4 – Dreptul de participare

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani, la data inscrierii, ce indeplineste urmatoarele conditii in mod cumulativ:
4.1.1 Are domiciliul sau resedinta in Romania;
4.1.2 A achizitionat produse prin intermediul magazinului online www.mszp.ro;
4.1.3 Produsele achizitionate sa nu fie returnate;
Nota*: In cazul returnarii totale sau partiale a produselor ce fac obiect al facturii fiscale inscris/e in campanie ultima conditie nu se considera a fi indeplinita, aceasta situatie constituind caz de invalidare. Fiecare achizitie care indeplineste conditiile mai sus mentionate reprezinta cate o inscriere la promotie, deci o sansa in plus la tragerea/tragerile la sorti.
4.2. Nu pot participa la aceasta Campanie:
Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;
Membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele de mai sus (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie);
4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
4.4. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
4.5. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Mos Craciun exista!” trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.
4.6. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament.

Articolul 5 – Premiile Campaniei

In cadrul acestei Campanii promotionale „Mos Craciun exista!” se vor acorda premii prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:
5.1. Zilnic, pe perioada desfășurării Campaniei, constand in contravaloarea comenzii castigatorului extras prin tragere la sorți (indiferent de valoarea comenzii).
5.2 2 (doua) premii constand in jucarii My Little Pony sau seturi LEGO de construit în valoare cumulata de 200 de lei.
5.3 1 (un) premiu constand intr-o tableta Samsung Galaxy Tab E T560, 9.6″ in valoare de 1 000 de lei.
Valoarea comerciala totala a tuturor premiilor oferite in cadrul CAMPANIEI PROMOTIONALE „Mos Craciun exista!” este de 1 200 LEI (RON), TVA inclus.
Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Articolul 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. O zi de Promotie incepe la ora 00:00:00 si se termina la ora 23:59:59. Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie aiba drept de participare in conformitate cu Articolul 4 din Regulamentul oficial al promotiei, sa achizitioneze produse prin intermediul magazinului online www.mszp.ro, inscrierea in campanie realizandu-se automat in baza datelor furnizate in cadrul operatiunilor de achizitie online.
6.2. Pentru fiecare zi de campanie se va acorda prin tragere la sorți contravaloarea comenzii.
6.3 Pentru fiecare saptamana de campanie se va acorda prin tragere la sorti cate un premiu constand intr-o jucarie My Little Pony sau un set de construit Lego. Castigatorii vor fi stability prin tragere la sorti, in cadrul a 3 extrageri dupa cum urmeaza:
– Extragerea nr. 1 – aferenta perioadei 01.12.2017-03.12.2017 – in care în care va fi extras 1 (un) premiu. Extragerea nr. 1 va avea loc la data de 04.12.2017,
– Extragerea nr. 2 – aferenta perioadei 04.12.2017-10.12.2017 – in care va fi extras un numar 1 (un) premiu. Extragerea nr. 2 va avea loc la data de 11.12.2017,
– Extragerea nr. 3 – aferenta perioadei 11.12.2017-17.12.2017 – in care va fi extras un numar 1 (un) premiu. Extragerea nr. 3 va avea loc la data de 18.12.2017.
6.4 Marele câștigător al Campaniei va fi stabilit prin tragere la sorti in data de 18.12.2017 si va fi anuntat in data de 24.12.2017, pana la ora 20:00. La aceasta extragere vor participa toate inscrierile valide din perioada Campaniei, respectiv 1 decembrie 2017 – 17 decembrie 2017.
Organizatorii sunt obligati sa faca publice numele castigatorilor precum si castigurile acordate. Anuntarea acestora se va realiza prin afisarea pe pagina de Facebook ce apartine editurii Media Service Zawada Publishing SRL (la adresa www.facebook.com/EdituraMSZP).

Articolul 7 – Desemnarea castigatorilor

Premiile fiecarei extrageri astfel cum sunt detaliate la Articolul 6 din Regulamentul oficial, se vor acorda prin tragere la sorti. La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile valide realizate in perioada pentru care se organizeaza extragerea, cu respectarea dispozitiilor Articolului 8 privitor la conditiile de validitate.
Dupa extragerea castigatorilor, se vor extrage si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu alocat.
Prin participarea la acesta campanie participantii sunt de acord cu regulile si conditiile prezentului regulament.
Organizatorii sunt obligati sa faca publice numele castigatorilor precum si castigurile acordate. Acestia vor fi anuntati pe pagina de Facebook a editurii Media Service Zawada Publishing (la adresa www.facebook.com/EdituraMSZP).

Articolul 8 – Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

8.1. In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare din momentul desemnarii castigatorilor, Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate pe pagina de Facebook a editurii Media Service Zawada Publishing (la adresa www.facebook.com/EdituraMSZP).
8.2. Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile Articolului 4 din prezentul regulament. In cadrul validarii inscrierii (prin e‑mail) se va obtine consimtamantul castigatorilor pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator – cu ocazia tragerilor la sorti, exclusiv in scopul declararii si publicarii datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului.
Acordarea consimtamantului expres in conformitate cu cele de mai sus reprezinta o conditie de participare la campanie pentru acordarea premiilor de catre Organizator, nerespectarea/neindeplinirea acestei conditii fiind considerata refuz de participare la campanie.
8.4. Daca in urma verificarii un potential castigator se constata ca acesta nu indeplineste conditiile de participare reglementate de prezentul regulament, acesta urmeaza a fi invalidat. In cazul invalidarii acesta va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela primul castigator de rezerva. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor. Se va relua procedura pana la validarea unui castigator sau pana la epuizarea rezervelor, dupa caz. In cazul in care niciunul din cei 3 (trei) participanti ale caror inscrieri au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorilor.

Articolul 9 – Intrarea in posesia premiilor

9.1. Castigatorii publicati in maxim 7 (sapte) zile de la data validarii vor primi premiile prin curier la adresa indicata de catre acestia. Inmanarea premiilor este conditionata de incheierea procesului verbal de predare-primire a acestora. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
9.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza datelor incorect furnizate.
9.3. Pentru intrarea in posesie a premiilor, in cazul in care unul din insotitorii desemnati de catre un castigator al sejurului este o persoana minora, lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta (insotitorul minor) poate beneficia de premiu numai in situatia in care castigatorul are acordul legal al reprezentantului legal al minorului sau a persoanei lipsita de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, castigatorul purtand toata responsabilitatea asupra insotitorului minor, ori persoanei lipsita de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu.

Articolul 10 – Taxe si impozite

10.1. Organizatorul ii incumba obligatiile legale de retinere si virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal; daca este cazul, Organizatorul va putea solicita o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului pentru a fi in masura sa-si respecte obligatiile fata de organele fiscale.
10.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs sau a consultarii Regulamentului de desfasurare).

Articolul 11 – Limitarea raspunderii

11.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul campaniei, decizia comisiei formata din reprezentanti ai Organizatorului este definitiva.
11.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
11.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
Inscrierea care contine date eronate, inexacte sau incomplete ori fictive;
Erori in datele furnizate de catre castigatori sau lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat;
Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, respectiv de curierat;
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii documentului de predare a premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la promotie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la concurs/uri. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
11.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica/invalida orice participant care nu respecta regulile campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, cum ar fi, dar nelimitat la: nume, prenume, adresa din buletin/cartea de identitate, adresa de e-mail si telefon.
11.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii.

Articolul 12 – Prelucrarea datelor personale

12.1. Prin participarea la Campania „Mos Craciun exista!” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a societatii Media Service Zawada Publishing, in vederea participarii la aceasta campanie si validarii finale a castigatorilor, atribuirii premiilor si a indeplinirii eventualelor obligatii fiscale de catre Organizator.
12.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor/prepusilor sai si a partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei.
12.3. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
12.5. Media Service Zawada Publishing se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei. Acesta se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Articolul 13 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

13.1. Promotia poate inceta inainte de termen, atat in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua aceasta promotie, cat si daca Organizatorul doreste acest lucru. In aceste situatii, Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.
13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile promotiei/data extragerilor promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului prin afisarea pe site-ul www.mszp.ro.

Articolul 14 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

14.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu in cadrul campaniei se afla in imposibilitatea de a ridica/receptiona/primi premiul, inmanarea acestuia se va face pe baza de proces verbal unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Articolul 15 – Legea aplicabila, Litigii

15.1. Legea aplicabila este legea romana.
15.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Mun. Bucuresti.
15.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Articolul 16 – Clauze finale

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
16.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.
16.4. In cazul in care castigatorul unuia din premiile campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai prin intermediul reprezentantului sau legal.
16.5. Organizatorul este obligat să facă publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
16.6. Regulamentul de participare/desfaşurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.mszp.ro, in forma sa integrala.

Organizator:
MEDIA SERVICE ZAWADA PUBLISHING S.R.L.